Commonly abbreviated to IOPL.

             +----+----+
| | |
+----+ + +----+ +----+----+ | | | | | | S--o-+----+ +----+ a + | o o| | | + / +----+
| v | +---------<----------+ | v | +-->-+ +----+----+ 1----+ v | | | Stormy | + + +----+----+-x--+-->-a Seas | v ^v | | | | +->-+ + +----+----+ | v ^ Flying
| +-->-+ 2 Mountain
| / +----+ +----+----+ (maze) +----+ | | | | / | | +----+----+ +----+--------------+----+----+ | | v | +----+------->------+-<--+ | /| | | Pirates 3 | |
| Cavern | | +--------------+----+

1  = The Stormy Seas {all}
2 = Isles of the Pirate Lords - The Flying Mountain {20-45}
3 = Isles of the Pirate Lords - The Pirates Cavern {20-45}

Key to Mystic Adventure ASCII Maps